O Danijelu

Danijel Jurišić je lutnjista i gitarista iz Zagreba. Na raznovrsnim instrumentima do sada je svirao glazbu od renesanse do suvremenog doba, a posljednjih godina njegova pažnja je osobito usmjerena na glazbu pisanu za baroknu lutnju te opus J. S. Bacha.

Sa temom „Put prema Bogu – J. S. Bach: Ciaccona BWV 1004“, magistrirao je filozofsko-teološki smjer na Katoličkom bogoslovnom fakultet u Zagrebu.

Gitaru je učio kod prof. Ante Čaglja na Glazbenom učilištu Elly Bašić u Zagrebu, a lutnju kod prof. Borisa Šinigoja pri glazbenoj školi „Vič Rudnik“ u Ljubljani.

Sudjelovao je u različitim glazbenim projektima i ostvario suradnju s raznim ansamblima i glazbenicima (Simfonijski orkestar i BigBand HRTa, Cantus ansambl, “Dani gitare”, MBZ, Hrvatski glazbeni centar i dr.). Radio je kao nastavnik gitare i komorne glazbe na Glazbenom učilištu za popularnu i jazz glazbu, Rock akademiji, Glazbenim tečajevima Tritonus i Glazbenoj školi Vrbovec.

Danas je voditelj glazbenih tečajeva „MOZAIK ZVUKA“ u Zagrebu gdje predaje gitaru (klasičnu, električnu i akustičnu), lutnju, ukulele, mandolinu i komornu glazbu. Redovito održava solističke koncerte na baroknoj lutnji i predavanja o baroknoj lutnji za koju sklada i vlastitu glazbu.